ROYAL MOUNTIE X BAYOU GORGEOUS bull

Date of Birth:
5/6/2020
Sex:
Male
PH #:
040
Reg #1:
Pending
ROYAL MOUNTIE X BAYOU GORGEOUS bull